OSB Keurmerk

Voor de beste kwaliteit

Empire bezit het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk is gestoeld op voldoen aan de NEN 4400-1 norm, de CAO en andere schoonmaak specifieke eisen en het conformeren aan de bepalingen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwasser branche. Het keurmerk zorgt voor meer transparantie in de markt en verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche. Bij bedrijven met het keurmerk zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Empire verwacht dat borging van kwalitatief marktgedrag door de betrokken partijen een garantie zijn voor goede werkomstandigheden en sociaal opdrachtgeverschap. Empire realiseert dit onder andere door extra structurele pandcontroles en bezoeken vanuit de kwaliteitsorganisatie. Met dit keurmerk bevestigt Empire aan zijn relaties dat op bovengenoemde vlakken zaken prima op orde zijn. Een gerust gevoel voor onze klanten

Onze verklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag vindt u hier.