Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Social return on investment stelt als doel om extra werk(ervaringen)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder re-integratieondersteuning kunnen deze vaak gemotiveerde mensen niet op de arbeidsmarkt geplaatst worden. De Overheid probeert zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan goed betaald werk te helpen.

Empire is zich bewust van die rol en die zij heeft voor doelgroepen die onder de Social Return on Investment regelingen vallen (S.R.O.I). Wij nemen gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) uitkeringsgerechtigden in dienst en doen ons uiterste best om deze mensen te ondersteunen bij de re-integratie richting en op de daadwerkelijke arbeidsmarkt, uitgevoerd zowel op een maatschappelijke verantwoorde als financieel aantrekkelijke wijze. Alle kandidaten die bij Empire in een re-integratie traject komen, behoren tevens tot de doelgroep die in aanmerking komt voor de invulling van Social Return. In de afgelopen 6 jaar heeft Empire tientallen jongeren geholpen om een passende baan te vinden en voor hen en met hen arbeidsplaatsen te creëren. Empire zet zich 100% in voor deze groep, die vaak bestaat uit jongeren. Het is ons veel waard als deze groep weer toekomstperspectief ziet, zich bewust is van de mogelijkheden en dat zij een waardevolle plaats in onze maatschappij kunnen bemachtigen.